Ý kiến khách hàng

Fanpage

Banner trái

Chinh sách bảo hiểm của SSTAR

Việc bồi thường thiệt hại liên quan đến thực trạng Hàng hóa được SSTAR thực hiện như sau:

1. Phí Bảo Hiểm

Bảo hiểm Hàng hóa được hiểu là một khoản phí đảm bảo an toàn cho Hàng hóa khi Hàng hóa xảy ra rủi ro thất thoát hoặc hư hỏng liên quan. Bảo hiểm Hàng hóa được xác định bởi Bên Sử dụng Dịch vụ tại thời điểm khởi tạo đơn hàng trên hệ thống. Phí dịch vụ bảo hiểm bằng 5% giá trị hàng hóa dựa trên giá trị Hàng hóa mà Bên Sử dụng Dịch vụ khai báo.

Bên Sử dụng Dịch vụ mua bảo hiểm hàng hóa trong lúc tạo đơn hàng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Lưu ý:

 • Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT.
 • Bên Sử dụng Dịch vụ đảm bảo Giá trị Hàng hóa mà Bên Sử dụng Dịch vụ khai báo để mua bảo hiểm phải khớp với giá trị Hàng hóa được thể hiện trên chứng từ có giá trị pháp lý của Hàng hóa đó.
 • Phí bảo hiểm không bắt buộc khi sử dụng các dịch vụ của SSTAR.

Bảo hiểm Hàng hóa không phải là phí bắt buộc, chỉ mang tính chất khuyến khích.

2. Điều Kiện Đền Bù

 • Bên Sử dụng Dịch vụ đã kí Hợp đồng với SSTAR hoặc đã chấp nhận các điều khoản trên hệ thống.
 • Có chứng từ hợp lệ chứng minh giá trị hàng hoá: hóa đơn có tính pháp lý hợp lệ (bản giấy hoặc bản điện tử, ảnh chụp). Đối với đơn hàng vận chuyển được Bên Sử dụng Dịch vụ xác nhận đã về kho ở Nước sở tại nhưng kho thông báo không nhận được hàng, Bên Sử dụng Dịch vụ cần cung cấp các giấy tờ, chứng từ có xác nhận của SSTAR chứng minh đã hoàn tất việc bàn giao Hàng hóa từ nhà cung cấp.
 • Bên Sử dụng Dịch vụ xác nhận việc chấp nhận đền bù từ phía SSTAR qua email và cam kết không khiếu nại gì liên quan đến việc đền bù cho đơn hàng trên.

Lưu ý: Để nhanh chóng xác minh thiệt hại về Hàng hóa trong quá trình thực hiện Dịch vụ, chúng tôi khuyến khích Bên Sử dụng Dịch vụ cần cung cấp được bằng chứng chứng minh thiệt hại hàng hoá xảy ra trong quá trình thực hiện Dịch vụ thông qua việc đồng kiểm với nhân viên giao hàng có biên bản giao nhận (có xác nhận của SSTAR) hoặc có video clip ghi nhận lại tình trạng bên ngoài của kiện hàng và quá trình mở, kiểm tra Hàng từ thời điểm thùng hàng còn nguyên vẹn và nhãn dán của SSTAR.

3. Chính Sách Đền Bù

         3.1. Căn cứ xác định giá trị đền bù:

 • Trong trường hợp đơn hàng có mua bảo hiểm hàng hóa, tùy vào giá trị nào thấp hơn, giá trị hàng hóa để xác nhận giá trị đền bù sẽ bằng giá trị khai báo của Bên Sử dụng Dịch vụ hoặc giá trị căn cứ trên hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh thanh toán có tính pháp lý hợp lệ của Bên Sử dụng Dịch vụ.
 • Trường hợp đơn hàng không mua bảo hiểm hàng hóa, tùy vào giá trị nào thấp hơn, Giá trị hàng hóa để xác nhận giá trị đền bù sẽ căn cứ trên hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh thanh toán có tính pháp lý hợp lệ của Bên Sử dụng Dịch vụ với nhà cung cấp.

         3.2. Chính sách đền bù, thất lạc, thiếu Hàng hóa trong quá trình thực hiện Dịch vụ

             a. Trường hợp đơn hàng có mua bảo hiểm hàng hóa

Tùy vào giá trị nào thấp hơn, mức đền bù sẽ được thực hiện như sau:

Giá trị đền bù = Căn cứ xác định giá trị đền bù tại Điều 3.1 x (nhân với)  tỉ lệ thiệt hại

                  Hoặc

Giá trị đền bù = 2,000,000 VND x (nhân với)  khối lượng hàng hóa bị thiệt hại

             b. Nếu Bên Sử dụng Dịch vụ không mua bảo hiểm hàng hóa

               Tùy vào giá trị nào thấp hơn, mức đền bù sẽ được thực hiện như sau

               Giá trị đền bù = Căn cứ xác định giá trị đền bù tại Điều 3.1 x (nhân với)  tỉ lệ thiệt hại

              Hoặc

             Giá trị đền bù=04 (bốn) lần cước phí x (nhân với) khối lượng hàng hóa bị thiệt hại

              c. Lưu ý:

 • Phí Dịch vụ Vận chuyển tương ứng với số hàng hóa bị mất hoặc thiếu trong các trường hợp trên sẽ được hoàn (trong trường hợp thanh toán trả trước) hoặc Bên Sử dụng Dịch vụ sẽ không phải thanh toán thêm cho SSTAR (trong trường hợp thanh toán trả sau).

      3.3 Chính sách đền bù trong trường hợp Hàng hóa bị hư hỏng

Được áp dụng trong trường hợp hàng hóa còn nguyên bưu kiện, tuy nhiên bị:

       3.4 Lưu ý

Trong mọi trường hợp, nếu Bên Sử dụng Dịch vụ không đáp ứng đủ tất cả các điều kiện được đền bù tại Mục 2 trong chính sách này thì  sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đền bù liên quan. Lưu ý:

 • Phí bảo hiểm sẽ không được hoàn trong mọi trường hợp.
 • Cước vận chuyển sẽ không được hoàn trong trường hợp hàng bị hư hỏng.
 • Trong trường hợp SSTAR đền bù mất/ thiếu hàng và Bên Sử dụng Dịch vụ đã chấp nhận chính sách đền bù thì số hàng tương ứng đó nếu tìm lại được sẽ thuộc sở hữu của SSTAR và SSTAR được toàn quyền định đoạt.

4. Thời hạn bồi thường:

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

50
+
Nhân viên
500
+
Xe vận chuyển
6
+
Kho bãi
150
+
Quốc gia
Gọi điện SMS Chỉ Đường